Aalborg Kommune følger de nationale retningslinjer og krav om forebyggelse af smittespredning, herunder hygiejne- og afstandskrav, samt regler for forsamling.

Aalborg Kommune ønsker at forebygge, at vores arrangementer bliver kilde til smittekæder i samfundet og i særdeleshed på vores arbejdspladser.  Vi arbejder derfor efter nedenstående anbefalinger, som mødeleder har ansvaret for bliver formidlet og efterlevet:

Fysisk vs. virtuel afholdelse

 • Hvis mødet kan forgå virtuelt (TEAMS), er det altid at foretrække.
 • Hvis mødet kan holdes i den frie luft, eller i lokaler hvor man som minimum kan holde 1,5 meters afstand, er det at foretrække.
 • Hvis mødet foregår internt i forvaltningen eller hvis forvaltningen er vært eksternt, overholder vi retningslinjer ift. afstand og hygiejne, samt regler for antal forsamlede.

Afstandskrav

 • Ved fysiske møder er afstandskravet mellem deltagere minimum 1 meter.
 • Under oplæg/præsentationer er afstandskravet fra oplægsholder til deltagerne minimum 2 meter.
 • Det er lokalets størrelse, som udover forsamlingsforbuddet, bestemmer antallet af deltagere. Hver deltager tæller for 2 m2, og hver underviser for 4 m2, da sidstnævnte ofte bevæger sig rundt.
 • Deltagerne placeres med minimum 1 meters afstand til øvrige deltagere, samt 2 meters afstand til underviserne.

Hygiejne

 • Håndsprit er tilgængeligt for alle deltagere og alle opfordres til at spritte hænder ved ankomst, samt når de forlader lokalet.
 • Vi medbringer et minimum af materiale og rekvisitter, og vi kasserer ubrugt materiale. Vi spritter hænder før vi lægger materialer/rekvisitter på bordene.
 • Mødelederen er ansvarlig for at borde, stole og andre kortaktpunkter rengøres inden lokalet forlades.

Minimer fysisk kontakt

 • Undgå så vidt muligt gruppeopdeling på tværs af deltagernes arbejdspladser.
 • Planlæg så vidt muligt ikke at komme for tæt på hinanden – Eks. Hvis mødelokalet har 2 døre, bruges den ene som indgang og den anden som udgang – alternativt deles op med færdselsretning.
 • Vi laver zoneopdeling i pauserne, så deltagerne holder pause i de grupper de er i til hverdag eller i forbindelse med kurset.

Information til deltagere

 • Vi sender information til deltagerne inden møde/kursus/uddannelse om generelle retningslinjer og råd vedr. hygiejne og håndtering i relation til Covid-19, herunder at de skal melde afbud, hvis de føler sig syge eller udviser symptomer på sygdom. Det fremgår af informationen hvem afbud skal sendes til.

Generelle retningslinjer og råd vedr. hygiejne:

 • Hvis du har symptomer på Covid-19 (alment sygdomssymptomer, ondt i halsen, hoste, feber m.v) må du ikke møde op til møder, kurser og uddannelse.
 • Ved ankomst til mødestedet skal du spritte hænder.
 • I løbet af mødet, kurset eller uddannelsen bør du spritte hænder ofte – fx efter berøring af fælles kaffekande
 • Afstandskravet på 1 meter mellem deltagerne bedes respekteret, også pauser

Forplejning

 • Vi forsøger så vidt muligt at servere portionsanrettet mad/tallerkenservering, dog kan det forekomme at der er buffet på kantiner/konferencesteder. Vi overholder selvfølgelig retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i forhold til buffet.
 • Hver enkelt sørger for sig selv – Det vil sige at man ikke tager med til andre.
 • Kaffe-/the- og vandkander håndteres med omtanke og der sprittes hænder inden brug.
 • Ved spisning fastholder vi de samme grupper, som man evt. er inddelt i til møde-/kursus-/uddannelsesaktiviteter.
 • Vær særlig opmærksom ved afrydning – HUSK afstand.

EKSTERNT organiserede møde-/kursus-/uddannelsesaktiviteter

 • Vi har tillid til at arrangøren har styr på de nationale retningslinjer og krav om forebyggelse af smittespredning, herunder hygiejne- og afstandskrav, samt regler for forsamling.
 • Ved den mindste tvivl tages kontakt til arrangør.
 • Hvis vi på dagen oplever utrygge situationer – så trækker vi os indtil der er styr på tingene igen.
 • Vi foretager en særlig risikovurdering ved arrangementer med flere end 100 deltagere:

– er det nødvendigt at deltage (er der online streaming eller efterfølgende – uploadet videomateriale),

– er der styr på retningslinjerne for arrangementet

– erfaringer fra sidst du var afsted