​På anbefaling af Aalborg Kommunes tværgående genåbningsgruppe har ledelsen i By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen besluttet at aflyse husets julefrokost på Stigsborg Brygge 5. Det samme gælder for julefrokosten i Entreprenørenheden.

Som alle er bekendt med, har vi taget en række forholdsregler i Aalborg Kommunes forvaltninger for at forebygge spredning af COVID-19. Aflysningen af firmajulefrokosterne er en naturlig forlængelse heraf.

Hertil kommer forsamlingsforbuddet, der med forbuddet mod afholdelse af arrangementer, hvor der er flere end 100 personer samlet på samme sted samtidigt, ikke gør det muligt at afholde de traditionelle julefrokoster.

Alle julefrokoster for personalet i By- og Landskabsforvaltningen (og Miljø- og Energiforvaltningen) er dermed aflyst – det gælder også for de julefrokoster, som traditionen tro arrangeres lokalt i afdelinger eller mindre personaleforeninger.

Flere afdelinger har tradition for at ønske hinanden glædelig jul med gløgg og æbleskiver. Denne hyggelige tradition kan fortsat arrangeres i mindre grupper rundt omkring lokalt i afdelingerne – naturligvis under alle de forholdsregler, som vi efterhånden kender så godt.

Med håb om forståelse for beslutningen, som er truffet for at vi fortsat kan passe godt på hinanden.

Hilsner fra

Anders Fokdal og Søren Gais Kjeldsen